Winery

Wine & Spa Hotel

Wine & Tapas

Katarzyna Estate

Катаржина Естейт се намира в най–южната част на България. Районът е изключително благодатен за отглеждане на лозя и е разположен на една и съща географска ширина с някои от най–известните винени области в Европа. Избата е позиционирана на 2 км от границата с Гърция, в подножието на Източните Родопи. Местността е хълмиста, много живописна и все още прелестно дива.

Интересната архитектура разделя сградата на три нива, което позволява гравитачно транспортиране на гроздето и виното от ниво в ниво. Гравитационният принцип, включва няколко сортировъчни линии и ръчно сортиране на гроздето преди да постъпи във ферментаторите, по този начин само най–качествените зърна остават за преработка.

Избата е снабдена с най–висoко ниво технологично оборудване необходимо за съвременото винопроизводство и е най–голямата като капацитет българска изба, използваща метода на микро-винификация.

ВИНА

Вината на Катаржина Естейт се произвеждат по класически технологии с преобладаващо ръчен труд. По време на гроздобера всекидневно, чрез анализи и дегустации, се следи за захарното съдържание, титруемите киселини и фенолната зрялост на гроздето. Водят се прецизни дневници на резултатите, за да се натрупа базата данни, с която да се оцени реалният потенциал на тероара.

Вината отлежават във френски дъбови бъчви, като регулярно се доливат и се следи за качествените промени. След бутилиране, вината отлежават в бутилки в подземен тунел с постоянна температура от 14°С и 75% влажност.

Голямо предимство на избата е, че екипът работи и разполага с много и най-вече различни като качества и специфика площи в лозовите ни масиви. Това дава възможност за голям брой различни партиди вина, които се използват за оформяне на финалните продукти.

Новини