Подписване на споразумение с Политехническия университет на Румъния в гр. Букурещ

На 21 ноември 2017 г. представители от Военна академия „Г. С. Раковски“ водени от началника на академията генерал-майор Груди Ангелов посетиха Политехническия университет на Румъния в гр. Букурещ, който е най-големия технически университет на Балканския полуостров.

Целта на визитата беше постигане на договореност с румънската страна за съвместно участие по програма „Erasmus Mundus Joint Master Degrees“. С ректора на Политехническия университет г-н Костиу беше подписано споразумение, с което упълномощава Военна академия „Г. С. Раковски“ да представлява двете институции в разработването на съвместни проекти по интегрираната магистърска програма „Сигурност на международната логистична мрежа“.

Виж още

Основен доклад на генерал-майор д-р Груди Ангелов на тема „Предизвикателствата пред ЕС и НАТО в контекста на радикализацията, тероризма и миграцията“ във връзка с международната научна конференция на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – 11-12 април 2018 г.