Споразумение за сътрудничество между Военна академия и НСА

Генерал-майор Груди Ангелов, началник на Военна академия „Г. С. Раковски” и професор Пенчо Гешев, ректор на Националната спортна академия „Васил Левски“ подписаха днес в НСА рамково споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между двете висши училища. В рамките на споразумението ще бъдат организирани учебни и квалификационни курсове. Двете институции ще си сътрудничат в разработването на научноизследователски проекти.

По силата на новоподписания документ те ще имат възможност да се възползват от разширена спортно-материална база за учебна, тренировъчна, състезателна и научноизследователска дейност. Споразумението предвижда проучване на възможността за създаване на програма за факултативно обучение на специалисти за действия при крупни промишлени аварии, стихийни бедствия и пожари.

Генерал-майор Ангелов и екипът му разгледаха Стената на докторите хонорис кауза и почетните професори на НСА. Домакините се запознаха с някои от актуалните приоритети в учебната дейност на Военна академия. „За да е наистина качествено, образованието се нуждае от непосредствен досег с актуалните очаквания на средата”, отбеляза генерал-майор Ангелов. Като подчерта ползата от подходящи партньорства с практическа приложимост, генерал Ангелов допълни, че те са основа за социално отговорни инициативи.

Виж още

Основен доклад на генерал-майор д-р Груди Ангелов на тема „Предизвикателствата пред ЕС и НАТО в контекста на радикализацията, тероризма и миграцията“ във връзка с международната научна конференция на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – 11-12 април 2018 г.