ВЯРВАМ В СИЛАТА НА ПРИЕМСТВЕНОСТТА

 

 

генерал-лейтенант Андрей Боцев
началник на отбраната

Драги читателю на първия брой
на възроденото списание „Българска военна мисъл“,

Както знаем, Въоръжените сили на Република България са призвани да гарантират суверенитета, сигурността и независимостта на страната и да защитават нейната териториална цялост. За тази цел те са натоварени с функции, предостатъчно отговорни, за да изискват много знание и много мисъл по отношение на организирането, действието и управлението на цялата сложна система за отбрана на страната на всички нива. Нуждаят се от компетентни хора, изцяло отдадени на  нелеките си ангажименти. Хора със самочувствие и тежест в обществото.

Като началник на отбраната адмирирам всяка нова идея, която работи за развитието на Въоръжените ни сили, за по-високата мотивация на хората, които ги изграждат, за акцентиране на нашата важна дейност сред сънародниците ни. Ето защо не мога да не изкажа голямото си уважение към тези, които дават шанс за нов живот на съществувалото в периода 1934 – 1943 г. списание „Българска военна мисъл“. Вярвам в силата на думата възраждане! Вярвам в силата на приемствеността. Вярвам, че както със смисъл са били изпълнени страниците на „Българска военна мисъл“, така ще бъде и сега. Искрено се надявам, че за нас това издание ще бъде ценно заради информацията, която ще ни подпомага в развитието ни като експерти в съответната област, като командири и лидери, но и заради стимула да поддържаме жив родолюбивия си плам.

Българското войнство има нужда от такава платформа, в която да се споделят идеи за развитието на нашата армия, да се обсъждат необходимите и възможните пътища за това развитие, да можем да черпим от опита на държавните и военните ни стратези от миналото, както и от вдъхновението на националните ни герои. Българското войнство има нужда от издание, което да ни амбицира самите ние да излагаме своите аргументирани експертни позиции, свързани с военното дело и националната сигурност.

Уважаеми членове на редакционната колегия,

Не мога да си представя по-подходящ издател за периодичното издание „Българска военна мисъл“ от Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – научно-образователната институция, която вече 106 години е символ за качество на образованието в сферата на сигурността и отбраната, място за реализация на научни проекти и изследвания във военната област, изявена школа по родолюбие и възпитание на всички онези качества у българските военни командири, с които те са се отличавали и във мирно време, и във време на война, и чрез които са осмисляли понятията за дълг и чест.

Благодаря ви за активната работа по изграждането на съвременна електронна платформа, в която да си дават среща мислещите, теоретиците, анализаторите,  практиците, историците, родолюбците… – може би не единомислещите, но пък със сигурност съпричастните към националната сигурност на страната хора.

Пожелавам ви да създадете обширно и благодатно поле за изява на научната общност във военната област и на военната експертиза, от което да се родят заслужаващи да се обсъждат и запомнят идеи, теории, концепции. Пожелавам ви да заемете и отстоявате своето място сред научните издания в българското и международното онлайн пространство. Пожелавам ви да привлечете нови и верни сподвижници на каузата „Отбрана на страната“. И най-вече – да имате будни, мислещи и провокиращи ви с високите си изисквания и познания читатели!

На добър час!

 

Виж още

ТРИБУНА НА ТЪРСЕЩАТА НАУЧНА МИСЪЛ

Румен Радев
президент на Република България и главнокомандващ на въоръжените сили