ДА БЪДЕМ НОСИТЕЛИ НА ЛИДЕРСКИ ДУХ, НА ТРАДИЦИИ, РОДОЛЮБИВИ ЦЕННОСТИ И УСТОИ НА БЪЛГАРЩИНАТА

 

 

Красимир Каракачанов
министър на отбраната на Република България

                                                                         ДО ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ГРУДИ АНГЕЛОВ

НАЧАЛНИК НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ
НА СП. „БЪЛГАРСКА ВОЕННА МИСЪЛ“

Уважаеми г-н генерал-майор, уважаеми членове на редакционната колегия, уважаеми читатели,

Бих искал от името на ръководството на Министерството на отбраната и лично от мое име най-искрено и сърдечно да поздравя всички, които застанаха зад патриотичната инициатива за възраждане на списание „Българска военна мисъл“! Пожелавам Ви да имате силите, непоколебимия дух, устрема и възвишената цел на истински възрожденци! Да имате здраве и позитивизъм, за да следвате идеята, която стои зад списанието, която са втъкнали преди години дедите ни.

Ние, не само политиците, а и хората като Вас – от ръководния, преподавателския и научния състав на висшите ни училища, самите студенти и докторанти, хората обществени дейци – всички ние днес трябва да се стремим да надграждаме характера си, да се целим нависоко, да не се сломяваме лесно и да имаме енергията да бъдем носители на лидерски дух, на общественозначими мнения, на силен и горд нрав, на традиции, на родолюбиви ценности и устои на българщината. Младите трябва да имат пътеводна светлина, проправен път и най-вече стойностен пример, който да следват, и ние сме длъжни да им го предадем – както и те на идващите след тях.

Успех и на добър час на целия колектив! Нека списанието „Българска военна мисъл“ бъде добра почва за размисъл, носи много ценни знания, дава трибуна за продуктивни дискусии и възможност на читателите и съмишлениците му да споделят мисли по въпросите в сферата на сигурността и отбраната.

 

Виж още

ТРИБУНА НА ТЪРСЕЩАТА НАУЧНА МИСЪЛ

Румен Радев
президент на Република България и главнокомандващ на въоръжените сили