ТРИБУНА НА ТЪРСЕЩАТА НАУЧНА МИСЪЛ

 

Румен Радев
президент на Република България
и главнокомандващ на въоръжените сили

Драги читатели на обновеното списание „Българска военна мисъл“,

Над 100 години Военна академия „Георги Стойков Раковски“ е стожер на военното обучение и пазител на традициите в тази област на висшето образование. Но какво са традициите без приемственост! Днес сме свидетели на възраждането на списание „Българска военна мисъл“, списвано от 1934 до 1943 г.

В своята вековна история Академията има съществен принос за създаването на българския офицерски корпус и военен елит, както и за възпитаването на поколения българи в духа на националните идеали и европейските ценности. Днес ние сме не просто наблюдатели, но и активни участници във формирането и прилагането на новите аспекти на отбраната и сигурността като сигурен гарант за националните интереси. Академията се ползва с утвърдено име на надежден партньор в изследването на различните аспекти на сигурността в регионален и световен мащаб. Вярвам, че чрез възродената трибуна тези изследвания ще получат още по-широка обществена ангажираност.

Но военната Алма матер е не само уникална научно-образователна институция. Като неин възпитаник съм горд да отбележа, че тя е и школа по родолюбие. Закономерен е поривът да се опази пламъкът на гордостта и обичта към Родината, като бъдат съхранени живи нейните символи. В този смисъл възраждането на списанието като трибуна на търсещата научна мисъл е също непреходен символ.

С интерес очаквам на страниците на новото електронно списание да присъстват важните теми от областта на националната сигурност, отбраната и военното дело, постиженията и реализираните резултати от фундаментални и приложни научни изследвания. Вярвам, че ще предложи и по-широк поглед към съвременните проблеми и успехи на военното образование и военната наука, както и злободневни теми и информация от обществения живот у нас, неразривно свързани с  приемствеността между поколенията.

Това ще е още едно доказателство и признание за постиженията и приноса на Академията към научната дейност в национален и международен план.

Миналото е ценен учител. Списание „Българска военна мисъл“ вдъхновява връзката между поколенията, чрез която те да споделят своите мисли и идеи, да съчетават опита с младостта и да съхраняват традициите в областта на военното образование и наука.

На добър час на списание „Българска военна мисъл“.

 

Виж още

ДА БЪДЕМ НОСИТЕЛИ НА ЛИДЕРСКИ ДУХ, НА ТРАДИЦИИ, РОДОЛЮБИВИ ЦЕННОСТИ И УСТОИ НА БЪЛГАРЩИНАТА

Красимир Каракачанов
министър на отбраната на Република България