Лекция на началника на Военна академия

Днес, 16.03.2018 г., генерал-майор Груди Ангелов, началник на Военна академия, изнесе в аула „Раковски” лекция на тема „НАТО след Лисабон 2010”. Лекцията даде основа за задълбочена дискусия с активно участие на представители на преподавателския състав.

Генерал-майор Ангелов сподели, че за него е истинско предизвикателство да почувства лично част от високоотговорната мисия на преподавателите. Полковник доцент доктор Димитър Ташков, заместник-началник на академията по учебната и научната част благодари на аудиторията за интереса и допълни, че предстои поредица от лекции на генерал-майор Ангелов във Военна академия.

Виж още

Основен доклад на генерал-майор д-р Груди Ангелов на тема „Предизвикателствата пред ЕС и НАТО в контекста на радикализацията, тероризма и миграцията“ във връзка с международната научна конференция на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – 11-12 април 2018 г.