Преподавател във Военна академия представи книгата си „Свобода и сигурност“

На 15.03.2018 г. във Военна академия се състоя представяне на книгата „Свобода и сигурност“ с автор доцент д-р Павел Ангелов. След топло приветствие на началника на академията генерал-майор Груди Ангелов думата за представяне на новото заглавие бе дадена на рецензентите професор Лидия Велкова и професор Тилчо Иванов.

Павел Ангелов се занимава с преподавателска и изследователска дейност във Военна академия „Г. С. Раковски“. От 1987 г. е преподавател, а в периода 2012–2016 г. и ръководител на катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ във факултета „Национална сигурност и отбрана“. Завършил е УНСС. Доцент по „Икономически основи на отбраната“ и „Управление на човешките ресурси“. Доктор по „Военнополитически проблеми на сигурността“. Автор е на осем самостоятелни монографии и над осемдесет публикации в областта на мениджмънта на човешките ресурси и икономическите основи на сигурността и отбраната.

Новата книга на доцент Ангелов е посветена на човешката свобода като най-съществена човешка потребност и принцип на свободното общество, както и на проявленията на човешката сигурност в национален, интеграционен и глобален контекст.

Авторът аргументира съмнения върху днешните неолиберални възгледи за ограничаване на ролята на държавата и изтъква нарастващото господство на големите капиталови субекти над останалите пазарни играчи и гражданското общество.

Той анализира икономическите отношения между труда и капитала и свободата като предпоставки за изследване на капитализма. Стига до извода, че преекспонираният икономически либерализъм води до поглъщане от страна на акционерния капитал на потребителските субекти на пазарното общество. Заключава, че разпределителният икономикс е вече неадекватен и неприложим за съвременните икономически условия и предлага решения за формиране на нова икономическа доктрина, основана на човешката свобода.

Виж още

Основен доклад на генерал-майор д-р Груди Ангелов на тема „Предизвикателствата пред ЕС и НАТО в контекста на радикализацията, тероризма и миграцията“ във връзка с международната научна конференция на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – 11-12 април 2018 г.