Представяне на възможностите на компютърно подпомагано учение „Съвместни усилия” във Военна академия

На 27 март във Военна академия се проведе ден за високопоставени гости и медии от планираното компютърно подпомагано учение „Съвместни усилия“ за реакция при бедствия и аварии на сформирания оперативен щаб. Участие взеха представители на Софийска община, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, Военна академия и Центъра за усъвършенстване на способностите на НАТО за управления при кризи и реагиране при бедствия. Учението на тема „Действия на Щаба на Столична община за изпълнение на плана за защита при бедствия“ е в партньорство на Академията със Столична община и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. В рамките на учението се отработват въпроси на координацията между щаба на Столична община, Главна дирекция „ПБЗН”, министерства и ведомства по управление на действията на подчинените сили и средства и се набелязват мерки за подобряването им.

На проведения брифинг пред гостите и медиите генерал-майор Груди Ангелов, началник на Военна академия, запозна присъстващите с целите и задачите на учението. Той обясни концепцията на учението, в рамките на което се проверява приложимостта на системата за командване и управление SITAWARE и на симулационната система за моделиране действията на войски JCATS. Генерал-майор Ангелов подчерта, че учението включва оповестяване на щаба, вземане на решение и управление на дейностите за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при различни по характер кризи, бедствия и аварии, както и последваща оценка на натрупания практически опит и получените резултати. „Военна академия има способността да тества общинските планове за защита при бедствия. Разполагаме със система за симулации, чрез която могат да бъдат проиграни възможните варианти, да се подобри координацията между общинските щабове и експерти от останалите министерства и ведомства за овладяване на последствията при бедствия и аварии. Системата, с която академията работи, би могла да се използва в тестване плановете на всички общини, ето защо учения от този вид биха били полезни за всяка община“, обясни генерал-майор Ангелов. Той допълни, че желаещите общински щабове имат възможност да бъдат обучени в академията.

Г-жа Фандъкова отбеляза, че учение с такъв мащаб и в подобна комбинация се провежда за първи път, и подчерта, че предварителната подготовка е важна. „Няма нищо по-добро от това в спокойно време да се провеждат тренировки и всеки да се включи от позицията, която заема. В истинска криза на терен би било непродуктивно да се учим тепърва на координация“, сподели тя. В заключение началникът на отбраната генерал-лейтенант Боцев допълни, че в Българската армия има обучени и подготвени специалисти за действие при кризи, бедствия и аварии, на които може да се разчита.

Виж още

Основен доклад на генерал-майор д-р Груди Ангелов на тема „Предизвикателствата пред ЕС и НАТО в контекста на радикализацията, тероризма и миграцията“ във връзка с международната научна конференция на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – 11-12 април 2018 г.