След 75-годишно прекъсване Военна академия „Г. С. Раковски“ възобновява списание „Българска военна мисъл“

В навечерието на 106-тата годишнина от създаването на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ едно забравено през годините списание се завръща. След 75-годишно прекъсване Академията възобновява списание „Българска военна мисъл“, издавано през периода 1934 – 1943 г., съобщават от екипа на изданието.

В него са публикувани много статии за изграждането на Българската армия и издигане престижа на военната професия, анализирани са актуални проблеми за състоянието и развитието на армията, дискутирани са злободневни и днес въпроси от обществения живот.
Съвременното електронно списание възражда традицията да се споделя придобитият опит, подкрепя академичния дух с възможността за научни дискусии в областта на военното дело и националната сигурност и отбрана, както и предоставя поле за изява на младите учени.
Списание „Българска военна мисъл“ укрепва връзката с нашите предходници, съхранявайки традициите и анализирайки съвременните предизвикателства пред обществото и Българската армия.

Виж още

Представяне на възможностите на компютърно подпомагано учение „Съвместни усилия” във Военна академия