За нас

Списание „Българска военна мисъл“ е двумесечно онлайн издание на Военна академия „Георги Стойков Раковски“. То е наследник на едноименното списание, излизало от 1934 до 1943 г.

Научната тематика на списание „Българска военна мисъл“ е широкоспектърна (хуманитаристика, обществени, военно-политически, технически и естествени науки, свързани с военното дело и националната сигурност и отбрана).

Водещите научни направления са свързани с аспектите на сигурността, организацията и използването на въоръжените сили, военно-политическите проблеми на сигурността, логистиката и медицинското осигуряване, мениджмънта на сигурността и отбраната, психологията и др.

Специално място е отделено на военно-патриотичното възпитание на младите хора, отразяването на годишнини и популяризирането на новоизлезли книги от областта на българската обща и военна история.