Аспекти на сигурността

КИБЕРВОЙНА – АСПЕКТИ НА СИГУРНОСТТА ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СИЛИТЕ И ОРЪЖИЯТА

Резюме: Разгледани са влиянието на интернет върху глобализацията, обусловено от повишеното влияние на мрежовo свързаните компютърни системи върху процесите на управление, както и концептуални аспекти от провеждането на мрежово-центрични операции. Представени са класификация на възможните атаки в киберпространството и специфичните характеристики на действия, присъщи за кибервойната. Дадени са примери за …

Прочети повече »

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

  Резюме: В края на ХХ век са създадени различни инициативи, с които е стартиран процесът на сближаване на страните от Югоизточна Европа. През годините той е довел до положителни резултати, които намаляват напрежението, укрепват стабилността и повлияват на прекратяването на военните конфликти в Западните Балкани – Босна и Хецеговина …

Прочети повече »

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ, БЕЖАНСКАТА ПОЛИТИКА И ПОПУЛИЗМЪТ: НОВИ КОМУНИКАЦИОННИ РЕШЕНИЯ

  Резюме: В статията е засегнат проблемът за липсата на правилен комуникационен модел за интегриране на бежанци. Бежанската криза в последните години засегна цяла Европа и бяха предприети извънредни мерки за решаване на казуса, но за съжаление, комуникационната стратегия за интеграция се оказа недостатъчно добра. В публикацията са предложени нови …

Прочети повече »

ИМИГРАЦИЯТА В ПРАВНИЯ МИР НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ

Географията е стабилен параметър на мощта, който се комбинира с политиката. Ахмет Давутоглу, „Стратегическата дълбочина“   Резюме: Тази статия представя аналитичен преглед на турското законодателство в областта на миграцията, като се съсредоточава върху периода между двете европейски имиграционни кризи – 2013 – 2015 г. Способността на турските власти да представят по …

Прочети повече »