Събития

Подписване на споразумение с Политехническия университет на Румъния в гр. Букурещ

На 21 ноември 2017 г. представители от Военна академия „Г. С. Раковски“ водени от началника на академията генерал-майор Груди Ангелов посетиха Политехническия университет на Румъния в гр. Букурещ, който е най-големия технически университет на Балканския полуостров.

Прочети повече »

Представяне на том втори от документалната поредица „История на Сухопътни войски“

На 07.11. Военна академия бе домакин на представяне на том втори на „История на Сухопътните войски на България“. Създадена в съавторство на полк. о.з. доц. Д-р Станчо Станчев и доц. д-р Румен Николов в рамките на проекта „Историята на Сухопътните войски на България“, книгата предлага задълбочен прочит на значими исторически събития, белязали развитието на сухопътните ни войски след Първата световна война до края на Втората световна война.

Прочети повече »

Ускорен тридневен курс за допълнителна квалификация „Противодействие на екстремизма и радикализацията”

В следствие на възникналите нови условия за сигурност, изискванията на новоприетата нормативна база, политиката на ръководството на Република България за постигане на адекватност в подготовката по противодействие на тероризма, Военна академия „Г. С. Раковски” е предприела редица инициативи, сред които e разработването на ускорен тридневен курс за допълнителна квалификация „Противодействие на екстрeмизма и радикализацията”.

Прочети повече »