Логистика и медицинско осигуряване

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ В ОБЛАСТТА НА ЛОГИСТИКАТА

  Резюме: Взаимодействието между висшите училища и бизнеса е един от аспектите на концепцията за „триъгълник на знанието“, която лежи в основата на европейската политика за насърчаване на иновациите. В статията е разгледано сътрудничеството между висшите училища и бизнеса в България в областта на логистиката по примера на катедра „Логистика“ …

Прочети повече »