Летопис

Българска военна мисъл – година I, книга 1 и 2
(април-май 1934 г.)